Arrow
Arrow
Slider

ข่าวสาร

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวรับสมัครงาน
  3. ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เมนูด่วน

 

 

 

 

 

ข่าวกิจกรรม


โครงการแบ่งปันน้ำใจสู่บุคลากร

วันพุธที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย อัจฉริยเมธากร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มอบกล่องปันน้ำใจสู่บุคลากร ประเภท...

อ่านรายละเอียด

พิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ของเขตพื้นที่อุเทนถวาย...

อ่านรายละเอียด

การเตรียมความพร้อมในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคาร ๗ ชั้น ๒ วิทยาเขตอุเทนถวาย...

อ่านรายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย อาคาร ๗ ชั้น ๓ สำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย...

อ่านรายละเอียด

การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุน)

เมื่อวันพุธ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. รศ.สพ.ญ.ดร.เตือนตา ชาญศิลป์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ...

อ่านรายละเอียด

กิจกรรม Big Cleaning Day

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔  พนักงานรักษาความสะอาด เขตพื้นที่อุเทนถวาย และ ตัวแทนศิษย์เก่า ร่วมกันในกิจกรรม Big Cleaning Day โดยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดภายในเขตพื้นที่อุเทนถวายโดยรอบ ...

อ่ารายละเอียด

อ่านข่าวทั้งหมด

 

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย