Arrow
Arrow
Slider

เมนูด่วน

ข่าวสาร

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

 

ข่าวกิจกรรม


พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้รับพระมหากรุณา...

อ่านรายละเอียด

อุเทนถวาย ร่วมใจทำบุญตักบาตร

วันนี้ (วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓) เวลา ๘.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ...

อ่านรายละเอียด

มอบทุนการศึกษา

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอำนวยการเก่า ...

อ่านรายละเอียด

ประชุมการจัดการความรู้สายสนับสนุน (KM) เพื่อกำหนดหัวข้อการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันนี้ (วันศุกร์ ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเขตพื้นที่อุเทนถวาย...

อ่านรายละเอียด

มพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะผู้บริหารวิทยาเขตอุเทนถวาย...

อ่านรายละเอียด

มโครงการสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ

วันนี้ (วันจันทร์ ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เขตพื้นที่อุเทนถวาย ...

อ่านรายละเอียด

อ่านข่าวทั้งหมด

 

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย