ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครพนักงานตามภารกิจปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยงาน ดังนี้

1. สำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย