📯ข่าว กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.

 


🎉💙ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ทุกท่าน💙🎉


📝นักศึกษาใหม่มีความประสงค์สมัครกู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าไปสมัครสร้างรหัสผ่านได้ที่ website กยศ.

ระบบ e-Studentloan ได้เลย - 30 มิถุนายน นี้


📝นักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่า (กู้ยืมต่อเนื่องมาจากสถานศึกษาเดิม) ดำเนินการกรอกแบบคำขอกู้ยืม

ในระบบ e-Studentloan ได้เลย - 30 มิถุนายน นี้


📝นักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่า (เลื่อนชั้นปี)
ดำเนินการกรอกแบบคำขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloan ได้เลย - 15 กรกฎาคม นี้

 

📌📌📌นักศึกษาทุกท่านจะต้องปริ้นแบบคำขอกู้จากระบบนำมาส่งที่ งานพัฒนานักศึกษา/แสดงตนส่งหลักฐานผ่าน Line ทุกท่านและได้รับการเซ็นส่งเอกสาร/ได้รับการยืนยันการส่งเรียบร้อยจากเจ้าหน้าที่ งานพัฒนานักศึกษาในทุกขั้นตอนจึงจะถือว่าเอกสารนั้นสมบูรณ์เรียบร้อยและรับทราบการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปจากเจ้าหน้าที่📌📌📌

 

งานพัฒนานักศึกษา
Line : @873iqmi

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย