ประกาศ จำหน่ายซากพัสดุ กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพระหว่างปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อชุดครุภัณฑ์เฉพาะหน่วยวิศวกรรมเคมี-การลดขนาดและการแยกของแข็ง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

- ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องสมุดเพื่อพัฒนาการให้บริการนักศึกษา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

 

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนสถาปัตยกรรมเพื่อพัฒนาทักษะบัณฑิตนักปฏิบัติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด

- ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

- รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

  1. ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ การเรียนสร้างสรรเชิงบูรณาการทางสถาปัตยกรรมภายใน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องฉายภาพและฉากไฟฟ้า เพื่อการเรียนการสอน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสำรวจ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องฉายภาพและฉากไฟฟ้า เพื่อการเรียนการสอน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย