ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ การเรียนสร้างสรรเชิงบูรณาการทางสถาปัตยกรรมภายใน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศ

- รายละเอียดครุภัณฑ์

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย