ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนสถาปัตยกรรมเพื่อพัฒนาทักษะบัณฑิตนักปฏิบัติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด

- ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

- รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย