ประกาศ จำหน่ายซากพัสดุ กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพระหว่างปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย