วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ของเขตพื้นที่อุเทนถวาย ร่วมพิธีถวายพระพรชียมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
เวลา ๐๘.๐๐ น. เริ่มพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ ๙ รูป
เวลา ๐๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เริ่มพิธีด้วยการเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นประธานนำผู้เข้าร่วมพิธีกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และ ถ่ายภาพหมู่ เสร็จพิธีเวลา ๐๙.๓๐ น.

 

    

     

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย