พิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (วันศุกร์ ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเขตพื้นที่อุเทนถวาย เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีบศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเริ่มพิธีสงฆ์เวลา ๐๗.๔๕ น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นเป็นการทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ ๙ รูป เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ประธานถวายพานพุ่มดอกไม้สดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นนำผู้เข้าร่วมพิธีกราบถวายบังคมพร้อมกัน จากนั้นถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน เสร็จพิธีเวลา ๐๙.๑๕ น.

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย