ประชุมการจัดการความรู้สายสนับสนุน (KM)

วันนี้ (วันอังคาร ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ) เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย อาคาร ๗ ชั้น ๓ สำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย ได้จัดประชุมการจัดการความรู้สายสนับสนุน (KM)  เพื่อกำหนดหัวข้อการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผลสรุปการประชุม หัวข้อการจัดการความรู้ในปีนี้ คือ "การทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน" มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ได้เข้าใจขั้นตอนวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งด้วยการทำผลงานประเภทต่าง

 

 

 

  

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย