กิจกรรม Big Cleaning Day

 

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔  พนักงานรักษาความสะอาด เขตพื้นที่อุเทนถวาย และ ตัวแทนศิษย์เก่า

ร่วมกันในกิจกรรม Big Cleaning Day

โดยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดภายในเขตพื้นที่อุเทนถวายโดยรอบ

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19)

และเป็นการเตรียมสถานที่เพื่อรองรับการเปิดเรียนในสัปดาห์หน้า

      

 

 

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย