ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย อาคาร ๗ ชั้น ๓ สำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อติดตาม การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย อัจฉริยเมธากร รองอธิการบดี  เป็นประธาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี เลาะเหม็ง คณบดี พร้อมด้วยหัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ของสำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวายเข้าประชุม

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย