พิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ของเขตพื้นที่อุเทนถวาย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

เริ่มพิธีสงฆ์เวลา ๐๗.๓๐ น. รศ.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นเป็นการทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ ๙ รูป
เวลา ๐๘.๓๐ น. รับชมวิดิทัศน์ “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จากนั้นเป็นพิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง
เวลา ๐๙.๐๐ น. ประธานถวายเครื่องสักการะและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ จากนั้นประธานกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถ่ายภาพหมู่
เสร็จพิธีเวลา ๑๐.๓๐ น.
-----------
ภาพและข่าวโดย กชกร ศรีสิทธิชัยกุล ประชาสัมพันธ์อุเทนถวาย
และขอขอบคุณภาพบางส่วนจากเพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย