โครงการแบ่งปันน้ำใจสู่บุคลากร


วันพุธที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย อัจฉริยเมธากร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มอบกล่องปันน้ำใจสู่บุคลากร ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ของเขตพื้นที่อุเทนถวาย จำนวนรวม ๑๖ ราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร
โครงการแบ่งปันน้ำใจสู่บุคลากรนี้ เกิดจากความห่วงใยของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่มีต่อบุคลากรรายได้น้อย กล่องปันน้ำใจที่มอบ ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย