นายสมชาย บุตรศรี นายเกรียงศักดิ์ พุ่มศรีอินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายรักษาความปลอดภัย

ของศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์


วันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๑๕ น. นายสมชาย บุตรศรี นายเกรียงศักดิ์ พุ่มศรีอินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายรักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย อัจฉริยเมธากร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่ออวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย อาคาร ๗ ชั้น ๓
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันโชค เครือหงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ศักดา สันธนะวิทย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่างๆ จากนั้นเป็นการมอบกระเช้าและของที่ระลึกระหว่างหน่วยงาน แสดงความขอบคุณ กระชับความสัมพันธ์ และส่งมอบความปรารถนาดีซึ่งกันและกัน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย