โครงการ อุเทนถวายสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ

วันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันโชค เครือหงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ อาจารย์มนูญ จิตรสำเริง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ นางสาวจิตรา สวัสดิทัศน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย พร้อมด้วยอาจารย์ และบุคลากรเขตพื้นที่อุเทนถวาย รับมอบเสื้อสนับสนุนโครงการบูรณาการวิชาการ “การก่อสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ ตัว จาก #บริษัทJWSจำกัด
โครงการ "อุเทนถวายสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ" จัดขึ้น ณ สำนักสงฆ์วัดป่าช้างขาว บ้านป่าหมาก ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจะสร้างฝายจำนวน ๒ ฝ่าย คือ ฝายชะลอน้ำแบบหินทิ้ง ฝายคอกหมูแกนหิน และฝายดักตะกอนโดยใช้กล่อง Gabion นอกจากการสร้างฝายชะลอน้ำแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน ๙๐ ต้น บริเวณสำนักสงฆ์วัดป่าช้างขาวอีกด้วย โครงการนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งจากเขตพื้นที่อุเทนถวายและคนในชุมชน ได้แก่ คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย กลุ่มศิษย์เก่าอุเทนถวาย ประชาชนบ้านป่าหมาก บุคลากรโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก บุคลากรของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ชมรมออฟโรดป่าช้างขาว และชมรมข้าแผ่นดินจอมสยาม และได้รับการสนับสนุน Gabion Box ในการสร้างฝาย จากนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง เขตพื้นที่อุเทนถวายอีกด้วย
--------
ขอขอบคุณข้อมูล ผศ.อภิวิชญ์ พูลสง และ ภาพจากคุณสุคนธมาศ เจียงพุทรา

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย