รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของเขตพื้นที่อุเทนถวาย 

วันนี้ (วันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) เวลา ๑๐.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของเขตพื้นที่อุเทนถวาย ในการนี้ นางสาวจิตรา สวัสดิทัศน์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย ให้การต้อนรับและรายงานการดำเนินงาน

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย