วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๘.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ตัวแทนบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย เข้าร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี
เวลา ๘.๐๐ น. เป็นพิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร เนื่องในพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๕
เวลา ๙.๐๐ น. เป็นการมอบโล่เชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ โดยมีบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย เข้ารับรางวัล ดังนี้
 
🏆บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓
1) คุณพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2) คุณบุญเชิด อ่ำสมบูรณ์ ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนด้านการเรียนการสอน
🏆บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔
1) คุณธัญวรัตน์ โพธิ์ศรี ได้รับรางวัลระดับหัวหน้างาน
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย
--------
ภาพจากนางสาวกชกร ศรีสิทธิชัยกุล ประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่อุเทนถวาย

 

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย