โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและจัดระเบียบทางเท้า

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา ร่วมกับทางสำนักงานเขตปทุมวัน ทำกิจกรรมร่วมกันในโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและจัดระเบียบทางเท้า โดยมีพิธีเปิด ณ บริเวณประตูใหญ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

 

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย