วันศุกร์ที่18 มกราคม 2562 อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาอุเทนถวายรับรางวัลบุคลากรปฏิบัติงานดีเด่น และรางวัลเพชรราชมงคลตะวันออก ประจำปี 2562เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ณ วิทยาเขตบางพระ 

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย