พิธีถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาเขตอุเทนถวาย ร่วมกันจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณตน เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา ๖๘ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ห้องประชุม กศส.
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย อัจฉริยเมธากร รองอธิการบดี เป็นประธาน ทำพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ อ่านคำกล่าวบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล นำผู้เข้าร่วมพิธี ได้แก่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา ถ่ายภาพหมู่ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เสร็จพิธีเวลา ๑๐.๓๐ น.

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย