ตัวแทนชมรมศิษย์ศิษย์เก่ามอบครุภัณฑ์

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ตัวแทนชมรมศิษย์ศิษย์เก่าอุเทนถวาย รุ่นที่ ๖๓ คุณขจร ชินการุญ และสมาชิกชมรม ได้เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย อัจฉริยเมธากร รองอธิการบดี เพื่อมอบครุภัณฑ์หลายรายการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ภายในวิทยาเขตอุเทนถวาย ได้แก่ ๑) ทีวี ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ๒) จอคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ จอ ๓) กล้องวงจรปิด ๒ ชุด ๔) ชุด wi-fi จำนวน ๑ ชุด ๕) รถเข็น ๓ คัน
ในการนี้ คุณโชติจุฑา อาจสอน นายกสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวาย ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย