ถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ น. ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ของวิทยาเขตอุเทนถวาย นำโดยนางสาวจิตรา สวัสดิทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย และอาจารย์เกษเพ็ชร์ วงศ์วัฒนพงษ์ ร่วมกันนำเทียนพรรษาไปถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

เริ่มพิธีโดย อาจารย์เกษเพ็ชร์ วงษ์วัฒนพงษ์ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนสักการะพระพุทธรูป นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ หัวหน้าแผนกศิลปวัฒนธรรม นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย และคำล่าวถวายเทียนพรรษา พระสงฆ์รับถวายเทียน ให้ศีลให้พร จบพิธี

ในการนี้ได้นำเงินที่ทุกท่านได้ร่วมทำบุญทั้งสิ้น ๓,๙๒๔.๗๕ บาท ถวายวัดเพื่อเป็นบุญกุศลร่วมกัน

กิจกรรมนี้มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ บริการเจลแอลกอฮอล์ และทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดพิธี


-----
ข้อมูลโดย นันทมาลิน ณ นคร หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
ภาพโดย กชกร ศรีสิทธิชัยกุล เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย