พิธีวางพวงมาลา "วันมหิดล" 

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะผู้บริหารวิทยาเขตอุเทนถวาย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย อัจฉริยเมธากร รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี เลาะเหม็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นางสาวจิตรา สวัสดิทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย และอาจารย์สุมิตตา ทนงศักดิ์วิเศษ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา "วันมหิดล" ณ สถูปพระราชสรีรางคารฯ พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก วัดปทุมวนารามวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
พิธีนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานเขตปทุมวัน ร่วมกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน รวมประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

 

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย