ประชุมการจัดการความรู้สายสนับสนุน (KM)

วันนี้ (วันอังคาร ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ) เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย อาคาร ๗ ชั้น ๓ สำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย ได้จัดประชุมการจัดการความรู้สายสนับสนุน (KM)  เพื่อกำหนดหัวข้อการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผลสรุปการประชุม หัวข้อการจัดการความรู้ในปีนี้ คือ "การทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน" มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ได้เข้าใจขั้นตอนวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งด้วยการทำผลงานประเภทต่าง

 

 

 

  

 

พิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (วันศุกร์ ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเขตพื้นที่อุเทนถวาย เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีบศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเริ่มพิธีสงฆ์เวลา ๐๗.๔๕ น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นเป็นการทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ ๙ รูป เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ประธานถวายพานพุ่มดอกไม้สดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นนำผู้เข้าร่วมพิธีกราบถวายบังคมพร้อมกัน จากนั้นถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน เสร็จพิธีเวลา ๐๙.๑๕ น.

 

โครงการสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ

                 วันนี้ (วันจันทร์ ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เขตพื้นที่อุเทนถวาย เข้าร่วมโครงการสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ การปาฐกถา สถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พันเอกตรีพจน์ โพธิสอน ผ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค1 และ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีบศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศ เวลา ๑๗.๐๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม เยี่ยมชมนิทรรศการของคณะต่างๆรวมทั้งวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้วย

Page 2 of 5

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย