มอบทุนการศึกษา

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอำนวยการเก่า มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาอุเทนถวาย จากกลุ่มรุ่นพี่ศิษย์เก่าอุเทนถวายและผู้ที่มีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน ๑ ทุน เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท
ผู้ร่วมสมทบทุนครั้งนี้ ได้แก่ ๑. คุณตวงทรัพย์ สกุลชนก ๒. คุณนรเทพ ศรีชาวไร่ ๓. คุณจิโรจ ดำรงค์สกุล ๔. คุณชาคริส มุ่งรวมกลาง

๕. คุณอดิสรณ์ วรสรวง ๖. คุณบุญสงค์ จันทภาโส ๗. คุณนพดล โอนอิง
โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณนรเทพ ศรีชาวไร่ เป็นตัวแทนมา มอบทุนการศึกษา ให้กับนายณัฐวุฒิ มีเกษร นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิศวกรรมโยธา
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี เลาะเหม็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนายมนูญ จิตรสำเริง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ได้กล่าวขอบคุณ พร้อมมอบช่อดอกไม้ และหนังสือขอบคุณ ให้กับตัวแทนผู้มอบทุนความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษา จากนั้นเป็นการถ่ายภาพร่วมกัน

                                               

 

 

 

 

พิธีวางพวงมาลา "วันมหิดล" 

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะผู้บริหารวิทยาเขตอุเทนถวาย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย อัจฉริยเมธากร รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี เลาะเหม็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นางสาวจิตรา สวัสดิทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย และอาจารย์สุมิตตา ทนงศักดิ์วิเศษ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา "วันมหิดล" ณ สถูปพระราชสรีรางคารฯ พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก วัดปทุมวนารามวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
พิธีนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานเขตปทุมวัน ร่วมกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน รวมประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

 

 

พิธีมอบทุนการศึกษา

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา (ให้เปล่า) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ขึ่้น ณ ห้องประชุม กศส.

ทุนการศึกษา (ให้เปล่า) ในครั้งนี้มีแหล่งทุนจำนวน ๓ แหล่ง รวม ๑๒ ทุน ได้แก่ ๑) ทุนการศึกษาจากชมรมกอล์ฟอุเทนถวาย จำนวน ๙ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ๒) ทุนการศึกษาจากสมาคมผู้ปกครองและครูอุเทนถวาย จำนวน ๒ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท และ ๓) ทุนการศึกษาจากคุณมยุรี อินทรบุญสม จำนวน ๑ ทุน จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท
ตัวแทนผู้มอบทุนจาก ๓ แหล่ง ได้แก่ คุณสมหมาย แก้วขำ ประธานชมรมกอล์ฟอุเทนถวาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เอื้อไตรรัตน์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูอุเทนถวาย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล มาแสง เป็นตัวแทนในการมอบทุนจากคุณมยุรี อินทรบุญสม

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย อัจฉริยเมธากร รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี เลาะเหม็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนายมนูญ จิตรสำเริง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และกล่าวขอบคุณผู้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษา พร้อมมอบของที่ระลึก โดยมีคณาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบทุนครั้งนี้


-----
ข้อมูลโดย ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ภาพโดย กชกร ศรีสิทธิชัยกุล และ นันทมาลิน ณ นคร งานประชาสัมพันธ์

 

ถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ น. ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ของวิทยาเขตอุเทนถวาย นำโดยนางสาวจิตรา สวัสดิทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย และอาจารย์เกษเพ็ชร์ วงศ์วัฒนพงษ์ ร่วมกันนำเทียนพรรษาไปถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

เริ่มพิธีโดย อาจารย์เกษเพ็ชร์ วงษ์วัฒนพงษ์ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนสักการะพระพุทธรูป นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ หัวหน้าแผนกศิลปวัฒนธรรม นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย และคำล่าวถวายเทียนพรรษา พระสงฆ์รับถวายเทียน ให้ศีลให้พร จบพิธี

ในการนี้ได้นำเงินที่ทุกท่านได้ร่วมทำบุญทั้งสิ้น ๓,๙๒๔.๗๕ บาท ถวายวัดเพื่อเป็นบุญกุศลร่วมกัน

กิจกรรมนี้มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ บริการเจลแอลกอฮอล์ และทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดพิธี


-----
ข้อมูลโดย นันทมาลิน ณ นคร หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
ภาพโดย กชกร ศรีสิทธิชัยกุล เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 

ตัวแทนชมรมศิษย์ศิษย์เก่ามอบครุภัณฑ์

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ตัวแทนชมรมศิษย์ศิษย์เก่าอุเทนถวาย รุ่นที่ ๖๓ คุณขจร ชินการุญ และสมาชิกชมรม ได้เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย อัจฉริยเมธากร รองอธิการบดี เพื่อมอบครุภัณฑ์หลายรายการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ภายในวิทยาเขตอุเทนถวาย ได้แก่ ๑) ทีวี ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ๒) จอคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ จอ ๓) กล้องวงจรปิด ๒ ชุด ๔) ชุด wi-fi จำนวน ๑ ชุด ๕) รถเข็น ๓ คัน
ในการนี้ คุณโชติจุฑา อาจสอน นายกสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวาย ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ

Page 3 of 5

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย