วันศุกร์ที่18 มกราคม 2562 อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาอุเทนถวายรับรางวัลบุคลากรปฏิบัติงานดีเด่น และรางวัลเพชรราชมงคลตะวันออก ประจำปี 2562เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ณ วิทยาเขตบางพระ 

 

 

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร. ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย เข้าเยี่ยมสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา เพื่อศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมสำหรับ การตรวจรับรองหลักสูตรวิศวกรรมโยธาโดย สภาวิศวกร  

 ข่าวรับสมัครงาน 

 

 

 

 

Page 4 of 5

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย