📢ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เขตพื้นที่อุเทนถวาย ที่มีความประสงค์จะรับแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา รอบที่ 2


📌โปรดดำเนินการดังนี้

1. ลงทะเบียนที่ >> https://tablet.rmutto.ac.th/regis ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 กันยายน 2564
2. หลังจากลงทะเบียนแล้วให้รออีเมลตอบกลับแล้วให้กรอกแบบฟอร์มวันนัดรับที่แนบมากับอีเมล์เท่านั้น‼️ มิฉะนั้นท่านอาจไม่ได้รับสิทธิ์ในการรับแท็บเล็ต

 

#หมายเหตุ
นักศึกษาลงทะเบียนด้วยอีเมล @rmutto.ac.th เท่านั้น
ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ อุเทนถวาย Line: @071dubxv
หากมีปัญหาเรื่องอีเมลของมหาวิทยาลัย โปรดติดต่อ Line: @rmutto

© 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย